RJT: Predmeti iz prva 4 meseca 2021. protiv bezbednosti novinara

Objavljeno: 22.04.2021.

Izveštaj Republičkog javnog tužilaštva Stalnoj radnoj grupi za bezbednost novinara o toku predmeta i postupanju javnih tužilaštava u vezi sa krivičnim delima izvršenim na štetu bezbednosti novinara u periodu od 01.01.2021. zaključno sa 30.04.2021. godine

U periodu od 01.01. do 30.04.2021. godine u javnim tužilaštvima formirano je 38 predmeta na osnovu podnetih krivičnih prijava/izveštaja o krivičnim delima koja su izvršena na štetu bezbednosti lica koja obavljaju poslove od javnog značaja u oblasti informisanja, a u vezi sa poslovima koje obavljaju, od kojih je 12 predmeta formirano u januaru, 11 u februaru, 6 u martu i 9 u aprilu 2021. godine.

Od navedenog broja, konačna odluka doneta je u 8 predmeta (21,05% ukupnog broja predmeta), i to:
-  u 1 predmetu doneta je osuđujuća presuda
- 7 predmeta okončano je odlukom javnog tužilaštva – doneto je rešenje o odbačaju krivične prijave ili službena beleška da nema mesta pokretanju krivičnog postupka 

U ovom obaveštenju nisu prikazani predmeti u kojima je u ranijim izveštajnim periodima doneta konačna odluka,  već je prikazano 30 aktivnih predmeta u kojima nije doneta prvostepena ili konačna odluka, kao i 2 predmeta u kojim je odluka doneta tokom aprila 2021. godine. 

1. Jelena Zorić, TV N1 
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ 
- nadležno tužilaštvo:  Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu
- broj predmeta: Kt br. 5/21
- preduzete radnje: nakon sprovođenja dokaznih radnji, dana 04.03.2021. godine podnet je optužni predlog
- status predmeta: sudski postupak u toku

2. Ognjen Janković, Tanjug 
- inicijalni opis: pretnje 
- nadležno tužilaštvo:  Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu
- broj predmeta: Ktr br. 455/21
- preduzete radnje: sprovođenje dokaznih radnji
- status predmeta: postupak u toku

3. Ivana Soltić, Ivensa media group - Ivensa vesti online 
inicijalni opis: pretnje 
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktr vtk br. 3/21
- preduzete radnje: upućen poziv oštećenoj i zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; predmet u evidenciji nepoznatih učinilaca
- status predmeta: postupak u toku

4. Ana Mileusnić, TV Most 
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk br. 54/21
- preduzete radnje: obavljen razgovor sa oštećenom; upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; predmet u evidenciji nepoznatih učinilaca
- status predmeta: postupak u toku

5. Tamara Urošević, Zoomer.rs
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk br. 57/21
- preduzete radnje: upućen poziv oštećenoj i zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; predmet u evidenciji nepoznatih učinilaca
- status predmeta: postupak u toku

6. Katarina Subašić i Marion Dautry, agencija France-Press
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk br. 61/21
- preduzete radnje: upućen poziv oštećenima i zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; predmet u evidenciji nepoznatih učinilaca
- status predmeta: postupak u toku

7. Vojislav Milovančević, Nova.rs
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk br. 62/21
- preduzete radnje: upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; predmet u evidenciji nepoznatih učinilaca
- status predmeta: postupak u toku

8. Slobodan Bubnjević, portal Nauka kroz priče
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk br. 173/21
- preduzete radnje: upućen poziv oštećenom i zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; predmet u evidenciji nepoznatih učinilaca
- status predmeta: postupak u toku

9. Dejan Kožul, Federalna televizija Sarajevo, Novosti i portal Kosovo 2.0 
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ
- nadležno tužilaštvo:  Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu
- broj predmeta: Ktn br. 367/21
- preduzete radnje: predmet u evidenciji nepoznatih učinilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji.
- status predmeta: postupak u toku

10. Olga Kepčija, Radio BG 202 
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ
- nadležno tužilaštvo:  Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu
- broj predmeta: Kt br. 1091/21
- preduzete radnje: nakon sprovođenja dokaznih radnji, dana 17.03.2021. godine podnet je optužni predlog
- status predmeta: sudski postupak u toku

11. Darko Popović, TV Pink
- inicijalni opis: pretnje
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktr vtk br. 186/21
- preduzete radnje: upućen poziv oštećenom i zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; 
- status predmeta: postupak u toku

12. Branka Stanković, Insajder
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk br. 210/21
- preduzete radnje: upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; predmet u evidenciji nepoznatih učinilaca
- status predmeta: postupak u toku

13. Gordana Uzelac, TV Pink
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk br. 255/21
- preduzete radnje: upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; predmet u evidenciji nepoznatih učinilaca
- status predmeta: postupak u toku

14. Boris Vuković, Srpski telegraf
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk br. 255/21
- preduzete radnje: obavljen razgovor sa oštećenim i upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; predmet u evidenciji nepoznatih učinilaca
- status predmeta: postupak u toku

15. Adria news
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk br. 305/21
- preduzete radnje: upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; predmet u evidenciji nepoznatih učinilaca
- status predmeta: postupak u toku

16. Željko Matorčević, Žig info
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktr vtk br. 524/21
- preduzete radnje: upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja 
- status predmeta: postupak u toku

17. Medin Halilović
- inicijalni opis: pretnje putem Facebook-a
- nadležno tužilaštvo: Osnovno javno tužilaštvo u Novom Pazaru
- broj predmeta: Ktr br. 100/21
- preduzete radnje: upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; dostavljen izveštaj; poziv oštećenom; sprovođenje dokaznih radnji
- status predmeta: postupak u toku

18. Božica Luković, nova.rs
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk br. 306/21
- preduzete radnje: obavljen razgovor sa oštećenom i upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; predmet u evidenciji nepoznatih učinilaca
- status predmeta: postupak u toku

19. Dejan Katalina, espreso.rs
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk br. 425/21
- preduzete radnje: obavljen razgovor sa oštećenim i upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; predmet u evidenciji nepoznatih učinilaca
- status predmeta: postupak u toku

20. Predrag Stanković, zajecaronline
- inicijalna kvalifikacija: Izazivanje opšte opasnosti – čl. 278 KZ
- nadležno tužilaštvo: Osnovno javno tužilaštvo u Zaječaru
- broj predmeta: Kt 208/21 (Ktr br. 333/21)
- preduzete radnje: sprovođenje dokaznih radnji; sprovedeno balističko veštačenje, upućen poziv za ispitivanje oštećenog
- status predmeta: postupak u toku

21. Zarija Vasić, radio Ljubovija
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ
- nadležno tužilaštvo: Osnovno javno tužilaštvo u Loznici
- broj predmeta: Kt 18/21 
- preduzete radnje: sprovođenje dokaznih radnji
- status predmeta: postupak u toku

22. Ivana Soltić, Sutomorske novine info 
- inicijalni opis: pretnje 
- nadležno tužilaštvo: Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu
- broj predmeta: Ktr br. 2802/21
- preduzete radnje: upućen poziv oštećenoj; čeka se  izveštaj policije
- status predmeta: postupak u toku

23. Minja Miletić, TV N1 
- inicijalna kvalifikacija: Proganjanje – čl. 138a 
- nadležno tužilaštvo: Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu
- broj predmeta: Kt br. 1661/21
- preduzete radnje: sprovođenje dokaznih radnji
- status predmeta: postupak u toku

24. Kojić Miroslava, kolubarske.rs 
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ
- nadležno tužilaštvo: Osnovno javno tužilaštvo u Mionici
- broj predmeta: Kt br. 41/21
- preduzete radnje: sprovođenje dokaznih radnji
- status predmeta: postupak u toku

25. Alem Rovčanin, PP Media
- inicijalni opis: pretnje 
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktr vtk br. 641/21
- preduzete radnje: obavljen razgovor sa oštećenim i upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; 
- status predmeta: postupak u toku

26. Smailagić Nedžad i Zoranić Suad, sandzacke.rs, sandzakdanas.rs
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk br. 590/21
- preduzete radnje: obavljen razgovor sa oštećenim i upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; 
- status predmeta: postupak u toku

27. Lazar Čovs, NDNV
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk br. 610/21
- preduzete radnje: obavljen razgovor sa oštećenim i upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; 
- status predmeta: postupak u toku

28. Gvozden Nikolić, Glas zapadne Srbije
- inicijalna kvalifikacija: Proganjanje – čl. 138a 
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Kt vtk br. 124/21
- preduzete radnje: obavljen razgovor sa oštećenim 
- status predmeta: postupak u toku

29. Daško Milinović, onlajn radio
- inicijalna kvalifikacija: Nasilničko ponašanje – čl. 344 st. 2 KZ
- nadležno tužilaštvo: Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu
- broj predmeta: Kt 1320/21 
- preduzete radnje: sprovođenje dokaznih radnji; saslušani osumnjičeni, ispitan oštećeni, sprovedeno sudskomedicinsko veštačenje
- status predmeta: postupak u toku

30. Bojana Ristivojević, TV Prva
- inicijalni opis: proganjanje
- nadležno tužilaštvo: Osnovno javno tužilaštvo u Čačku
- broj predmeta: Ktr 438/21 
- preduzete radnje: upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja
- status predmeta: postupak u toku


U predmetu Posebnog tužilaštva za visokotehnološki kriminal Kt vtk, Sk 38/21 oštećene Gordane Bjeletić, dana 15.04.2021. godine Viši sud u Beogradu doneo je presudu Spk Po3 20/21 kojom je potvrdio zaključeni sporazum o priznanju krivičnog dela i okrivljenog oglasio krivim za izvršenje krivičnog dela  Ugrožavanje sigurnosti iz čl. 138 st. 3 KZ i izrekao kaznu zatvora u trajanju od 1 godine sa rokom proveravanja od 3 godine.

U predmetu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu Ktr 970/21 (Ktr br. 24/21) oštećene Jelene Zorić doneta je službena beleška da nema mesta pokretanju krivičnog postupka.

Primer obrasca

Krivična prijava - obrazac Privatna tužba - obrazac Tužba - obrazac