Sigurna linija

U svojoj borbi za istinu, profesionalni novinari često pređu liniju sigurnosti koja znači da su stupili na teritoriju na kojoj je njihova bezbednost ugrožena. Otvorene pretnje, anonimne poruke, iznenadne posete, fizički napadi, podmetnuti požari, eksplozivne naprave i likvidacije, tada postaju realnost i direktan atak na novinare, profesiju i istinu.

 

SIGURNA LINIJA – 0800 100 115

 

Da bi se zaštitili životi novinara, novinarska profesija i istina, uvodi se 24–satna podrška novinarima i novinarkama, medijskim radnicama i radnicima u slučajevima ugrožavanja bezbednosti, pretnji, pritisaka i nasilja. SIGURNA LINIJA je specijalni besplatni broj telefona i direktna linija, na koji novinar/novinarka ili medijski radnik/radnica može prijaviti svaku situaciju koja proizvodi osećaj ugroženosti zbog bavljenja novinarskom profesijom.

 

Pozivom na ovaj broj dobiće se jasnije objašnjenje o zakonskom tretmanu dela, i o postupcima koji treba da se pokrenu kako bi se nadležnim institucijama, policiji i tužilaštvu prijavilo ugrožavanje bezbednosti, ako je reč o slučajevima koji se gone po službenoj dužnosti. Dobiće se informacije o kontakt tačkama policije i tužilaštva koje su nadležne za region u kojem radite ili u kojem je počinjeno delo.

 

Uz uputstvo o tome na koje je sve načine moguće realizovati prijavu.

 

Ako je reč o slučajevima koji se gone po privatnoj tužbi, dobiće se detaljnija uputstva o proceduri i načinu na koji je moguće podneti tužbu, kao i o tome gde potražiti besplatnu pravnu pomoć, u slučaju da je potrebna.

 

U pripremi je aplikacija i internet sajt bezbedninovinari.rs na kojima će se nalaziti sve relevantne informacije o zaštiti bezbednosti novinara, kontakt tačkama u nadležnim institucijama, studije slučajeva, domaći i međunarodni standardi, kao i informacije o aktuelnim slučajevima.


Podršku projektu pružaju Radna grupa za zaštitu i bezbednost novinara Vlade Republike Srbije, Misija OEBS-a u Srbiji i Ambasada Kraljevine Norveške. Projekat koordinira Asocijacija nezavisnih elektronskih medija