PRETNJA JE PRETNJA bez obzira kako je upakovana.
Zato je važno da ih prepoznamo.

Ne štitimo pretnje, zaštitimo novinare.

Svakodnevno i već dugi niz godina veliki broj novinara dobija pretnje, isključivo i samo zbog toga što objektivno i nepristrasno rade svoj posao.

Najveći procenat tih pretnji su tako formulisane i „spakovane“ da ne mogu biti prepoznate od strane zakona kao takve, a samim tim ni procesuirane.

Video

PUSTI VIDEO

Upakovane pretnje

Leksikon pretnji