Ništa novo iz Vranja

Objavljeno: 06.09.2022.

Agonija redakcije OK radija u Vranju vezana za širenje kockarnice Koloseum u istoj zgradi u kojoj se nalaze, eskalirala je u martu kada su radovi počeli a rezultirala zaziđivanjem dela redakcije.

Nastavak radova u nelegalno izgrađenom objektu kojim je zazidan deo OK radija Nastavak radova u nelegalno izgrađenom objektu kojim je zazidan deo OK radija

Piše: Veran Matić

Tada je ova nelegalna gradnja prijavljena od strane OK radija, a onda su usledile pretnje i nasilje, prvo razbijanje izloga kafea koji radi u okviru radija, a potom i nasilno uništavanje enterijera istog kafea i pretnje koje je uputio telefonom Dejan Nikolić Kantar, koji je rekao da kafe i radio više neće raditi i da je to tek početak. Odeljenje za inspekcijske poslove Grada Vranja je 2. juna donelo rešenje o rušenju nelegalno izgrađenog objekta i rešenje o izvršenju rušenja 8. juna 2022. godine. Do danas rušenje nije izvršeno, kafe je prestao sa radom, a pitanje je kada će i sâm OK radio prestati da radi. Vlasnica OK radija i jedna od zaposlenih koje su najviše bile izložene pretnjama, pod policijskim su nadzorom, kao i jedna novinarka koja je izveštavala o ovom slučaju. Ne samo da objekat nije srušen, već danas dobijamo i fotografije o tome da se nastavljaju radovi u enterijeru samog nelegalno izgrađenog objekta, u delu kojim je zazidan deo OK radija.

Iza kladionice-kockarnice Koloseum stoji Dejan Nikolić Kantar, a nominalni vlasnici su različiti. U ovom slučaju, kao investitor nelegalnog objekta ispred Koloseuma se pojavljuje Stefan Ilić, protiv kojeg je podignuta prijava za bespravnu gradnju. Ilić se nije odazivao na dva suđenja, a danas se pojavio na suđenju bez branioca, što je iskorišćeno za novo odlaganje suđenja za 5. oktobar.

Na novu prijavu OK radija da se nastavljaju radovi, rukovodilac Odeljenja za inspekcijske poslove Boban Atanasijević odgovora da „neće biti novog upravnog postupka, jer su svi  naknadni poslovi koji se izvode posle zatvaranja gradilišta već obuhvaćeni Rešenjem o rušenju…”

A što se tiče samog rušenja, posle tri neuspela pokušaja da se pronađe izvršilac, grad Vranje 27.8. raspisao je „poziv za rušenje bespravno izgrađenih objekata u otvorenom postupku sa tehnikom, okvirni sporazum na tri godine. Rok za podnošenje poziva je 15 dana od dana objavljivanja na portalu Uprave za javne nabavke (do 14.9.). Ukupna vrednost okvirnog sporazuma za period od 3 godine je 12 miliona dinara sa PDV-om.

Na kraju današnjeg dana imamo nasilnike, koji i dalje sprovode nasilje nad imovinom, pretnje ostavljaju posledice, a vođa nasilnika je u pritvoru. Suđenja se nastavljaju, a sudbina žrtava i jednog medija zavise od efikasnosti sprovođenja pravde. Sve je jasno, ali brojne prepreke koje su ugrađene u sistem sprečavaju da se očigledno čini kao nevidljivo… Ne smemo dozvoliti da zazidan radio, rešenja o rušenju bespravnog objekta, pretnje budu nevidljivi i za ruku pravde.

Primer obrasca

Krivična prijava - obrazac Privatna tužba - obrazac Tužba - obrazac