Tužilaštvo

Objavljeno: 31.03.2021.

Krivična prijava podnosi se nadležnom javnom tužilaštvu (član 281 Zakonika o krivičnom postpuku) na jedan od navedenih načina: 
1. u pisanoj formi; 
2. usmenoj formi;
3. ili nekim drugim sredstvom.

Ukoliko se prijava podnosi usmenim putem, o njoj se sastavlja zapisnik, a podnosilac biva upozoren na posledice lažnog prijavljivanja. Kada se prijava saopštava telefonom (ili drugim telekomunikacijskim sredstvom), o njoj se sačinjava službena beleška. U slučaju da se podnosi elektronskom poštom, prijava biva odštampana i sačuvana na odgovarajućem nosiocu podataka. 

Ako se krivična prijava podnese sudu ili javnom tužiocu koji nije nadležan za postupanje po njoj, ti organi obavezni su da podnetu prijavu prime i odmah je dostave nadležnom javnom tužiocu.

Lista kontakt tačaka u javnim tužilaštvima kojima se možete obratiti u slučaju kada smatrate da je Vaša bezbednost ugrožena

Za područje Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu

Apelaciono javno tužilaštvo u Beogradu

1. Dragan Tešić, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt telefon 011/635-4894 

2. Tatjana Sekulić, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt telefon 011/635-4894
       
Više javno tužilaštvo u Beogradu
     
1. Aleksandar Isailović, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt telefon 011/745-1510 

Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal

1. Aleksandar Momčilović, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt telefon 011/745-1227

2. Boris Majlat, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt telefon 011/745-1227

 Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu

1. Vanja Ćulibrk, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt telefon 011/635-4745

Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu

1. Ana Lečić, zamenica javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, predmeta, kontakt telefon 011/745-1514 

2. Jovana Filipović,  zamenica javnog tužioca, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt telefon 011/745-1514 

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu
 
1. Jelena Savković, zamenica javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt telefon 011/2018-297

Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu

1. Miško Veličković, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt telefon 011/8722-128 

Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu

1. Marina Ranković, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt telefon 011/8230-073 

Osnovno javno tužilaštvo u Lazarevcu

1. Živojinović Jelena,  zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt telefon 011/8122-729

Više javno tužilaštvo u Pančevu

1. Miroslav Loci, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt telefon 013/345-482

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu

1. Goran Medaković, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt telefon 013/352-609

Osnovno javno tužilaštvo u Vršcu

1. Predrag Ćuruguz, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt telefon 013/839-878

Više javno tužilaštvo u Smederevu 

1. Saša Mrkić, zamenik javnog tužioca, kontakt telefon 026/621-514

Osnovno javno tužilaštvo u Smederevu

1. Aleksandra Savić, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt telefon 026-4622-140

Osnovno javno tužilaštvo u Velikoj Plani

1. Sandra Stanić Vukašinović, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt telefon 026/514-050

Više javno tužilaštvo u Valjevu  

1. Šulović Zlatko, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt telefon 014/291-750

Osnovno javno tužilaštvo u Valjevu

1. Mirković Miloš, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt telefon 014/295-720

Osnovno javno tužilaštvo u Mionici

1. Jovanović Snežana, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt telefon 014/3422-233

Osnovno javno tužilaštvo u Ubu 

1. Jevremović Kristina, tužilački saradnik, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt telefon 014/412-492


Za područje Apelacionog javnog tužilaštva u Novom Sadu 

Apelaciono javno tužilaštvo u Novom Sadu

1. Branka Milosavljević, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt telefon 021/4876-521                                

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu

1. Ksenija Bašić, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač, kontakt telefon 021/4876-444    

2. Biljana Silađi, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt telefon 021/4876-444    

Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu

1. Dragan Crnomarković, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač, kontakt telefon 021/4876-350

2. Aleksandra Radovanov, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt telefon 021/4876-350

Osnovno javno tužilaštvo u Bačkoj Palanci

1. Milan Knežević, Osnovni javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač, kontakt telefon  021/752-172     

2. Ana-Marija Vulić, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt telefon  021/752-172     

Više javno tužilaštvo u Subotici

1. Svetlana Medić, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač, kontakt telefon  024/524-449
    
2. Branislav Rankov, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt telefon 024/524-449

Osnovno javno tužilaštvo u Subotici

1. Damir Dolmagić, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač, kontakt telefon 024/558-488

2. Aleksandra Stojsavljević Džolić, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i sekundarni obrađivač,  kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt telefon 024/558-488  

Osnovno javno tužilaštvo u Senti

1. Zoltan Krebs, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač, kontakt telefon 024/811-511    
       
2. Katarina Segedinski, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt telefon 024/811-511             

Više javno tužilaštvo u Somboru

1. Ljubica Obradović, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt telefon 025/412-271

Osnovno javno tužilaštvu u Somboru

1. Zorica Mirjanić, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt telefon 025/412-558

Osnovno javno tužilaštvo u Vrbasu

1. Darko Kulić, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt telefon 021/704-114

Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu

1. Suzana Cvetković, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt telefon 023/563-684

Osnovno javno tužilaštvo u Zrenjaninu

1. Gordana Putić, zamenica javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt telefon 023/564-251

Osnovno javno tužilaštvo u Bečeju

1. Đorđe Jovičić, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt telefon 021/6919/265

Osnovno javno tužilaštvo u Kikindi

1. Svetlana Vlajkov, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt telefon 023/0426-232
    
Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici

1. Aleksandar Cvetinčanin, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt telefon 022/600-161

Osnovno javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici

1. Marko Mišković, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač, kontakt telefon 022/600-164

2. Gordana Erak, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt telefon  022/600-164

Osnovno javno tužilaštvo u Rumi

1. Mirjana Crljenica Dulikravić, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt telefon 022/470-148

Osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi

1. Anđelka Savić, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač, kontakt telefon 022/312-053

2. Dragana Grbić, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt telefon 022/312-053

Više javno tužilaštvo u Šapcu

1. Zoran Obradović, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač, kontakt telefon 015/304-916

2. Rade Dragojević, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt telefon 015/304-916
     
Osnovno javno tužilaštvo u Šapcu

1. Jelena Veselinović, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt telefon 015/354-616

Osnovno javno tužilaštvo u Loznici

1. Bojana Tešić Maričić, zamenik javnog tužioca,  kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt telefon 015/882-356   


Za područje Apelacionog javnog tužilaštva u Kragujevcu

Apelaciono javno tužilaštvu u Kragujevcu

1. Darko Polojac, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, broj telefona  034/305-250 

Više javno tužilaštvo u Kruševcu

1. Srđan Živić, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, broj telefona  037/427-503

Osnovno javno tužilaštvo u Kruševcu
 
1. Ivan Filipović,  zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, broj telefona 037/413-640

Osnovno javno tužilaštvo u Trsteniku

1. Jelena Lapčević, V.F. javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, broj telefona 037/706-000 

2. Slavica Staničić, zamenik javnog tužioca,  kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, broj telefona 037/706-000  

Osnovno javno tužilaštvo u Brusu

1. Milan Mihajlović, V.F. javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, broj telefona 037/826-082

 Više javno tužilaštvo u Kraljevu

1. Majda Rakić, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, broj telefona  036/314-016

Osnovno javno tužilaštvo u Kraljevu
 
1. Mirko Voštinić, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, broj telefona 036/321-793

Osnovno javno tužilaštvo u Raški

1. Sanja Đorović, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, broj telefona 036/739-230

Više javno tužilaštvo u Požarevcu

1. Dragana Kostić, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, broj telefona  012/523-789

Osnovno javno tužilaštvo u Požarevcu
 
 1. Marko Stjepović, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, broj telefona 012/531-015

Osnovno javno tužilaštvo u Velikom Gradištu

 1. Saša Milojković, Osnovni javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, broj telefona 012/661-220

Osnovno javno tužilaštvo u Petrovcu na Mlavi
 
1. Radomir Janaćković, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, broj telefona 012/326-081

Više javno tužilaštvo u Kragujevcu

1. Marija Mladenović, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, broj telefona  034/334-425

Osnovno javno tužilaštvo u Kragujevcu
 
1. Nataša Grebović, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, broj telefona 034/332-440

Osnovno javno tužilaštvo u Aranđelovcu

1. Zorica Nedeljković, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, broj telefona 034/726-047

Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru

1. Adnan Baćićanin, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, broj telefona  020/313-983

Osnovno javno tužilaštvo u Novom Pazaru
 
1. Samir Bakić, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, broj telefona 020/312-130

Više javno tužilaštvo u Čačku

1. Anka Bradić, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač, broj telefona  032/322-269

2. Mirjana Tomašević Đondrić, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, broj telefona: 032/322-269

Osnovno javno tužilaštvo u Čačku
 
1. Radoslav Pavlović, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač, broj telefona 032/323-161

2. Jelena Ćurčić, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, broj telefona 032/323-161

Osnovno javno tužilaštvo u Gornjem Milanovcu

1. Jelena Tomović, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač, broj telefona 032/710-673

2. Ana Radonjić, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, broj telefona 032/710-673

Više javno tužilaštvo u Užicu

1. Dragan Vukić, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač, broj telefona  031/513-257

2. Srđan Božović, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, broj telefona 031/513-257

Osnovno javno tužilaštvo u Užicu
 
1. Vladimir Bošković, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač, broj telefona 031/514-248 

2. Snežana Nikolić Tokmaković, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, broj telefona 031/514-248 

Osnovno javno tužilaštvo u Požegi

1. Stevan Bošković, zamenik  javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, broj telefona 031/823-026

Osnovno javno tužilaštvo u Prijepolju

1. Jasminka Bošković, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač, broj telefona 033/712-280 

2. Maida Iglica, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, broj telefona 033/712-280

Više javno tužilaštvo u Jagodini

1. Nenad Necić, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta,  broj telefona  035/8221-363

Osnovno javno tužilaštvo u Jagodini
 
1. Bojan Stanojević, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, broj telefona 035/8242-539

Osnovno javno tužilaštvo u Paraćinu

1. Dragana Pavlović, zamenik  javnog tužioca,  kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, broj telefona 035/563-332

Osnovno javno tužilaštvo u Despotovcu

1. Ivana Nedeljković, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, broj telefona 035/611-018


Za područje Apelacionog javnog tužilaštva u Nišu

Apelaciono javno tužilaštvo u Nišu

1. Mića Stamenković, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, broj telefona 018/506-802  

Više javno tužilaštvo u Nišu

1. Mirjana Momčilović, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, predmeta, broj telefona 018/504-175

2. Andrija Ivić, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, broj telefona  018/504-175 

 Osnovno javno tužilaštvo u Nišu
 
1. Aleksandra Vujisić zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, predmeta, broj telefona 018/504-132  

2. Ivan Marković, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, broj telefona 018/504-132   
     
Osnovno javno tužilaštvo u Aleksincu
 
1. Ivan Mitrović, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, predmeta, broj telefona 018/804-333 

2.  Marija Ranđelović, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, broj telefona 018/804-333  

Više javno tužilaštvo u Leskovcu

1. Đura Stanić, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, predmeta, broj telefona 016/253-810  

2. Mirjana Papović, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, broj telefona  016/253-810   

Osnovno javno tužilaštvo u Leskovcu

1.  Sonja Milošević, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, predmeta, broj telefona 016/251-792  

2. Lazarević Milica, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, broj telefona 016/251-792   

Osnovno javno tužilaštvo u Lebanu 
 
1. Miloš Stevanović, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, broj telefona 016/843-042 

Više javno tužilaštvo u Vranju

1. Snežana Stamenković, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, predmeta, broj telefona 017/422-133

2. Danijela Trajković, javni tužilac, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, broj telefona  017/422-133  

Osnovno javno tužilaštvo u Vranju

1. Boban Nakić, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, predmeta, broj telefona 017/423-834  

2. Ivana Jovičić, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, broj telefona 017/423-834   

Osnovno javno tužilaštvo u Vladičinom Hanu

1.  Ljiljana Petrović, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, predmeta, broj telefona 017/471-414  

2. Dragan Nikolić, javni tužilac, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, broj telefona 017/471-414   

Više javno tužilaštvo u Pirotu

1. Albertina Zlatković, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, broj telefona 010/322-441

Osnovno javno tužilaštvo u Pirotu
 
1. Marija Rangelov,  zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, broj telefona 010/341-391 

Više javno tužilaštvo u Negotinu:

1. Tijana Jelenković, zamenik javnog tužioca kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, broj telefona 019/542-364

Osnovnom javnom tužilaštvu u Negotinu

1. Ivan Stojanović, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, broj telefona 019/542-139 

Više javno tužilaštvo u Zaječaru

1. Svetlana Simeonović, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, broj telefona 019/442-180

Osnovno javno tužilaštvo u Zaječaru

1.  Nemanja Dimitrijević, zamenik javnog tužioca kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, broj telefona 019/422-131 

Osnovno javno tužilaštvo u Boru
 
1.  Saša Milošević, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, broj telefona 030/422-290 

Više javno tužilaštvo u Prokuplju

1.  Sonja Paunović, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, broj telefona 027/321-612

Osnovno javno tužilaštvo u Prokuplju 

1. Nikola Nasković, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, broj telefona 027/321-703

Osnovno javno tužilaštvo u Kuršumliji
 
1. Biljana Milosavljević, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, broj telefona 027/389-016