Tužilaštvo

Objavljeno: 31.03.2021.

Krivična prijava podnosi se nadležnom javnom tužilaštvu (član 281 Zakonika o krivičnom postpuku) na jedan od navedenih načina: 
1. u pisanoj formi; 
2. usmenoj formi;
3. ili nekim drugim sredstvom.

Ukoliko se prijava podnosi usmenim putem, o njoj se sastavlja zapisnik, a podnosilac biva upozoren na posledice lažnog prijavljivanja. Kada se prijava saopštava telefonom (ili drugim telekomunikacijskim sredstvom), o njoj se sačinjava službena beleška. U slučaju da se podnosi elektronskom poštom, prijava biva odštampana i sačuvana na odgovarajućem nosiocu podataka. 

Ako se krivična prijava podnese sudu ili javnom tužiocu koji nije nadležan za postupanje po njoj, ti organi obavezni su da podnetu prijavu prime i odmah je dostave nadležnom javnom tužiocu.

Lista kontakt tačaka u javnim tužilaštvima kojima se možete obratiti u slučaju kada smatrate da je Vaša bezbednost ugrožena

Za područje Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu

Apelaciono javno tužilaštvo u Beogradu

1. Dragan Tešić, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/832-4665, dragan.tesic@beograd.apjt.rs 

2. Tatjana Sekulić, javni tužiolac, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/867-5049, tatjana.sekulic@beograd.apjt.rs

Više javno tužilaštvo u Beogradu

1. Miodrag Marković, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-587, miodrag.markovic@beograd.vjt.rs  

Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal

1. Aleksandar Momčilović, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 065/3322-029, aleksandar.momcilovic@vtk.jt.rs  

2. Mirjana Stajkovac, javni tužilac, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8297-722,  mirjana.stajkovac@vtk.jt.rs  

 Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu

1. Vanja Ćulibrk, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/829-77-99, vanja.culibrk@prvo.ojt.rs

2. Aleksandar Gavrić, javni tužilac, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-639, aleksandar.gavric@prvo.ojt.rs  

Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu

1. Jovana Filipović, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8234-059, jovana.filipovic@drugo.ojt.rs 

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu

1. Saša Minić, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt telefon 064/8324-708, sasa.minic@trece.ojt.rs 

Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu

1. Vladimir Veljković, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8328-472, vladimir.veljkovic@obrenovac.ojt.rs 

Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu

1. Marina Ranković, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/839-2306, marina.rankovic@mladenovac.ojt.rs 

Osnovno javno tužilaštvo u Lazarevcu

1. Jelena Živojinović, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/245-8707, jelena.zivojinovic@lazarevac.ojt.rs 

Više javno tužilaštvo u Pančevu

1. Miloslav Loci, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-638, miloslav.loci@pancevo.vjt.rs 

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu

1. Miloš Dejanović, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 065/8324-841, milos.dejanovic@pancevo.ojt.rs 

Osnovno javno tužilaštvo u Vršcu

1. Predrag Ćuruguz, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-817, predrag.curguz@vrsac.ojt.rs 

Više javno tužilaštvo u Smederevu 

1. Saša Mrkić, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8819-376, uprava@smederevo.vjt.rs 

Osnovno javno tužilaštvo u Smederevu

1. Marija Galjak Nikolić, glavni javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8819-354, marija.galjaknikolic@smederevo.ojt.rs

2. Aleksandra Savić, javni tužilac, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/599-8879, aleksandra.savic@smederevo.ojt.rs 

Osnovno javno tužilaštvo u Velikoj Plani

1. Sandra Stanić Vukašinović, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 066/881-88-82, sandravuk77@gmail.com 

Više javno tužilaštvo u Valjevu  

1. Nenad Marinković, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 066/881-2007, uprava@valjevo.vjt.rs 

Osnovno javno tužilaštvo u Valjevu

1. Miloš Mirković, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 065/837-9096 uprava@valjevo.ojt.rs 

Osnovno javno tužilaštvo u Mionici

1. Snežana Jovanović, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt. 068/837-9109, uprava@mionica.ojt.rs 

Osnovno javno tužilaštvo u Ubu 

1. Aleksandra Simić, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 065/837-9133, aleksandra.simic@ub.ojt.rs 


Za područje Apelacionog javnog tužilaštva u Novom Sadu 

Apelaciono javno tužilaštvo u Novom Sadu

1. Branka Milosavljević, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-980, branka.milosavljevic@novisad.apjt.rs, uprava@novisad.apjt.rs 

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu

1. Ksenija Bašić, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač, kontakt: 064/8324-747, ksenijabasic@novisad.vjt.rs     

2. Stanislava Kolarski, javni tužilac, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8343-828, stanislava.kolarski@novisad.vjt.rs  

Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu

1. Tatjana Karlavaris, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač, kontakt: 064/8343-837, tatjana.karlavaris@novisad.ojt.rs  

2. Sanja Skakavac, javni tužilac, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8349-523, sanja.skakavac@novisad.ojt.rs  

Osnovno javno tužilaštvo u Bačkoj Palanci

1. Branka Barjamović, v.f. glavnog javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač, kontakt: 063/8554-175, branka.barjamovic@backapalanka.ojt.rs  

2. Ana-Marija Vulić, javni tužilac, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-769, anamarijavulic@backapalanka.ojt.rs      

Više javno tužilaštvo u Subotici

1. Svetlana Medić, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8314-972, uprava@subotica.vjt.rs 
    
2. Milka Belančić, javni tužilac, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-832, uprava@subotica.vjt.rs 

Osnovno javno tužilaštvo u Subotici

1. Damir Dolmagić, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-843, uprava@subotica.ojt.rs 

2. Aleksandra Stojsavljević Džolić, javni tužilac, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8201-797, uprava@subotica.ojt.rs   

Osnovno javno tužilaštvo u Senti

1. Zoltan Krebs, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-830, uprava@senta.ojt.rs 
       
2. Nemanja Slimak, javni tužilac, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt: 062/1381-986, uprava@senta.ojt.rs              

Više javno tužilaštvo u Somboru

1. Ljubica Obradović, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-735, uprava@sombor.vjt.rs 

Osnovno javno tužilaštvu u Somboru

1. Zorica Mirjanić, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8702-486, uprava@sombor.ojt.rs 

Osnovno javno tužilaštvo u Vrbasu

1. Darko Kulić, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8328-480, uprava@vrbas.ojt.rs 

Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu

1. Suzana Cvetković, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-930, suzana.cvetkovic@zrenjanin.vjt.rs, uprava@zrenjanin.vjt.rs   

Osnovno javno tužilaštvo u Zrenjaninu

1. Gordana Putić, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-931, gordana.putic@zrenjanin.ojt.rs 

Osnovno javno tužilaštvo u Bečeju

1. Đorđe Jovičić, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-890, djordje.jovicic@becej.ojt.rs  

Osnovno javno tužilaštvo u Kikindi

1. Marko Miljanović, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-741, marko.miljanovic@kikinda.ojt.rs 

Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici

1. Aleksandar Cvetinčanin, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-981, uprava@sremskamitrovica.vjt.rs 

Osnovno javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici

1. Marko Mišković, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-797, uprava@sremskamitrovica.оjt.rs

2. Gordana Erak, javni tužilac, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-783, osnovnojtsm@gmail.com  

Osnovno javno tužilaštvo u Rumi

1. Vladimir Šarac, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-791, vladimir.sarac@ojt.rs 

Osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi

1. Anđelka Savić, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-789, uprava@starapazova.ojt.rs 

2. Dragana Grbić, javni tužilac, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8343-871, uprava@starapazova.ojt.rs 

Više javno tužilaštvo u Šapcu

1. Rade Dragojević, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-162, rade.dragojevic@sabac.vjt.rs

Osnovno javno tužilaštvo u Šapcu

1. Agnesa Poč Vinčić, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/881-9492, agnesa.pocvincic@sabac.ojt.rs 

2. Jelena Aleksić, javni tužilac, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/820-4922, jelena.aleksic@sabac.ojt.rs 

Osnovno javno tužilaštvo u Loznici

1. Vesna Vezilić, javni tužilac, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/881-9325, vesna.vezilic@loznica.ojt.rs 

2. Olivera Jovanović, javni tužilac, kontakt tačka i tercijarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8819-328, olivera.jovanovic@loznica.ojt.rs   

 

Za područje Apelacionog javnog tužilaštva u Nišu

Apelaciono javno tužilaštvo u Nišu

1. Mića Stamenković, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8379-757, apjtnis.mstamenkovic@gmail.com   

Više javno tužilaštvo u Nišu

1. Irena Radivojević, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, predmeta, kontakt: 064/8379-830, irena.radivojevic@nis.vjt.rs 

2. Aleksandra Šošević, javni tužilac, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8379-791, aleksandra.sosevic@nis.vjt.rs 

Osnovno javno tužilaštvo u Nišu

1. Ivana Mitrović, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 062/8780-800, ivana.mitrovic@nis.ojt.rs

Osnovno javno tužilaštvo u Aleksincu

1. Marija Ranđelović, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/424-2460, marija.randjelovic@aleksinac.ojt.rs 

2.  Janko Dinić, javni tužilac, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/823-7723, jankodin@gmail.com    

Više javno tužilaštvo u Leskovcu

1. Đura Stanić, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8379-901, uprava@leskovac.vjt.rs 

2. Slađana Ranđelović, javni tužilac, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8379-909, uprava@leskovac.vjt.rs    

Osnovno javno tužilaštvo u Leskovcu

1.  Sonja Milošević, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8379-912, sonja.milosevic@leskovac.ojt.rs   

2. Milica Lazarević, javni tužilac, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8379-911, milica.lazarevic@leskovac.ojt.rs 

Osnovno javno tužilaštvo u Lebanu

1. Miloš Stevanović, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/6429-426, uprava@lebane.ojt.rs  

2. Jelena Sučević, glavni javni tužilac, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/6429-427, uprava@lebane.ojt.rs 

Više javno tužilaštvo u Vranju

1. Danijela Trajković, glavni javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8379-932, danijela.trajkovic@vranje.vjt.rs 

2. Branislava Mihajlović, javni tužilac, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8379-931, branislava.mihajlovic@vranje.vjt.rs 

Osnovno javno tužilaštvo u Vranju

1. Boban Nakić, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8379-945, boban.nakic@vranje.ojt.rs 

2. Ivana Jovičić, javni tužilac, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8379-967, ivana.jovcic@vranje.ojt.rs    

Osnovno javno tužilaštvo u Vladičinom Hanu

1.  Ljiljana Petrović, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8379-946, ljiljana.petrovic@vladicinhan.ojt.rs   

2. Dragan Nikolić, javni tužilac, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8379-947, dragan.nikolic@vladicinhan.ojt.rs    

Više javno tužilaštvo u Pirotu

1. Albertina Zlatković, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontak: 064/8379-874, uprava@pirot.vjt.rs 

Osnovno javno tužilaštvo u Pirotu

1. Marija Rangelov, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8513-685, marijarangelov@gmail.com 

Više javno tužilaštvo u Negotinu

1. Tijana Jelenković, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8819-447, uprava@negotin.vjt.rs 

Osnovno javno tužilaštvo u Negotinu, sa odeljenjem u Majdanpeku

1. Nenad Srzentić, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8819-442, uprava@negotin.ojt.rs  

Više javno tužilaštvo u Zaječaru

1. Ivan Marković, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8819-442, uprava@zajecar.vjt.rs  

Osnovno javno tužilaštvo u Zaječaru

1.  Nemanja Dimitrijević, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 063/456-950, uprava@zajecar.ojt.rs 

Osnovno javno tužilaštvo u Boru

1.  Saša Milošević, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 066/8277-778, uprava@bor.ojt.rs  

Više javno tužilaštvo u Prokuplju

1.  Dragiša Obradović, v.f. glavnog javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8379-838, dragisa.obradovic@prokuplje.vjt.rs  

Osnovno javno tužilaštvo u Prokuplju 

1. Nikola Nasković, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/1042-539, nikola.naskovic@gmail.com 

Osnovno javno tužilaštvo u Kuršumliji

1. Biljana Milosavljević, rukovodilac javnog tužilaštva, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8379-446, uprava@kursumlija.ojt.rs 

 

Za područje Apelacionog javnog tužilaštva u Kragujevcu

Apelaciono javno tužilaštvu u Kragujevcu

1. Darko Polojac, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-334, darkopolojac@gmail.com 

Više javno tužilaštvo u Kruševcu

1. Srđan Živić, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-268, uprava@krusevac.vjt.rs 

Osnovno javno tužilaštvo u Kruševcu

1. Ivan Filipović, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-258, ivan.filipovic037@gmail.com, uprava@krusevac.ojt.rs 

Osnovno javno tužilaštvo u Trsteniku

1. Jelena Lapčević, v.f. glavnog javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-360, uprava@trstenik.ojt.rs

2. Slavica Staničić, javni tužilac, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8301-302, uprava@trstenik.ojt.rs 

Osnovno javno tužilaštvo u Brusu

1. Milan Mihajlović, v.f. glavnog javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8311-900, milan.mihajlovic@brus.ojt.rs 

Više javno tužilaštvo u Kraljevu

1. Majda Rakić, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-996, uprava@kraljevo.vjt.rs 

Osnovno javno tužilaštvo u Kraljevu

1. Dušan Tipsarević, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 065/8324-370, uprava@kraljevo.ojt.rs 

Osnovno javno tužilaštvo u Raški

1. Sanja Đorović, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8012-931, uprava@raska.ojt.rs 

Više javno tužilaštvo u Požarevcu

1. Dragana Kostić, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8819-463, uprava@pozarevac.vjt.rs 

Osnovno javno tužilaštvo u Požarevcu

1. Aleksandar Lazović, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8824-030, aleksandar.lazovic@pozarevac.ojt.rs  

Osnovno javno tužilaštvo u Velikom Gradištu

 1. Saša Milojković, glavni javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/881-9457, uprava@velikogradiste.ojt.rs 

Osnovno javno tužilaštvo u Petrovcu na Mlavi

1. Marko Dinić, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8825-346, marko.dinic@petrovacnamlavi.ojt.rs  

Više javno tužilaštvo u Kragujevcu

1. Dejan Veljković, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-200, uprava@kragujevac.vjt.rs 

Osnovno javno tužilaštvo u Kragujevcu

1. Nataša Grebović, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-303, natasagrebovic@kragujevac.ojt.rs 

Osnovno javno tužilaštvo u Aranđelovcu

1. Zorica Nedeljković, v.f. glavnog javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-296, uprava@arandjelovac.ojt.rs 

Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru

1. Adnan Baćićanin, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-171, uprava@novipazar.vjt.rs 

Osnovno javno tužilaštvo u Novom Pazaru

1. Samir Bakić, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-189, batko.bakic@gmail.com 

Više javno tužilaštvo u Čačku

1. Anka Bradić, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/3058-250, uprava@cacak.vjt.rs 

2. Mirjana Tomašević Đondrić, v.f. glavnog javnog tužioca, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8854-229, uprava@cacak.vjt.rs 

Osnovno javno tužilaštvo u Čačku

1. Velimir Brković, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/1205-136, uprava@cacak.ojt.rs 

Osnovno javno tužilaštvo u Gornjem Milanovcu

1. Milena Veljović, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8854-235, uprava@gornjimilanovac.ojt.rs 

Više javno tužilaštvo u Užicu

1. Veljko Lazić, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-278, uprava@uzice.vjt.rs 

Osnovno javno tužilaštvo u Užicu

1. Vladimir Bošković, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-225, uprava@uzice.ojt.rs  

2. Snežana Nikolić Tokmaković, javni tužilac, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-224, uprava@uzice.ojt.rs  

Osnovno javno tužilaštvo u Požegi

1. Stevan Bošković, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-374, stevanboskovic@yahoo.com 

Osnovno javno tužilaštvo u Prijepolju

1. Jasminka Bošković, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8599-311, uprava@prijepolje.ojt.rs  

Više javno tužilaštvo u Jagodini

1. Nenad Necić, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-418, uprava@jagodina.vjt.rs 

Osnovno javno tužilaštvo u Jagodini

1. Bojan Stanojević, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-448, uprava@jagodina.ojt.rs 

Osnovno javno tužilaštvo u Paraćinu

1. Dragana Pavlović, zamenik  javnog tužioca,  kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-422, uprava@paracin.ojt.rs 

Osnovno javno tužilaštvo u Despotovcu

1. Ivana Nedeljković, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8328-468, uprava@despotovac.ojt.rs