Stalna radna grupa

Objavljeno: 01.04.2021.

Stalna radna grupa za bezbednost novinara osnovana je na osnovu Sporazuma o saradnji i merama za podizanje nivoa bezbednosti novinara. Sporazum je potpisan između Republičkog javnog tužilaštva (RJT), Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), Udruženja novinara Srbije (UNS), Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS), Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV), Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM), Asocijacije medija (AM) i Asocijacije onlajn medija (AOM), 26. 12. 2016. godine. 
Navedeni Sporazum potpisan je s ciljem da se formira sistem mera koje će obezbediti efikasniju krivičnopravnu zaštitu novinara. Članove Stalne radne grupe čine ovlašćeni predstavnici potpisnica Sporazuma.
U okviru Stalne radne grupe određena lica zadužena su za koordinaciju postupanja u slučajevima izvršenja krivičnih dela kojima novinari mogu biti izloženi (tzv. kontakt tačke). Kontakt tačke ispred tužilaštva nalaze se u apelacionim javnim tužilaštvima za teritorije njihove mesne nadležnosti (Beograd, Kragujevac, Niš i Novi Sad). Kontakt tačke u Ministarstvu unutrašnjih poslova određene su u 27 uprava policije, dok se kontakt tačke u okviru udruženja novinara i medijskih asocijacija nalaze u tim udruženjima i asocijacijama.

Primer obrasca

Krivična prijava - obrazac Privatna tužba - obrazac Tužba - obrazac