RJT: Predmeti iz 2021. protiv bezbednosti novinara

Objavljeno: 21.07.2022.

Ažurirani izveštaj Republičkog javnog tužilaštva Stalnoj radnoj grupi za bezbednost novinara o toku predmeta i postupanju javnih tužilaštava u vezi sa krivičnim delima izvršenim na štetu bezbednosti novinara u periodu od 01.01. do 24.12.2021. godine

Tokom 2021. godine u javnim tužilaštvima formirano je 87 predmeta na osnovu podnetih krivičnih prijava/izveštaja o krivičnim delima i događajima na štetu bezbednosti lica koja obavljaju poslove od javnog značaja u oblasti informisanja, a u vezi sa poslovima koje obavljaju. 

Od navedenog broja, prvostepena ili konačna odluka je doneta je u 39 predmeta, što predstavlja 44,83% ukupnog broja predmeta, i to:

  • u 7 predmeta doneta je osuđujuća presuda
  • u 1 predmetu doneta je oslobađajuća presuda
  • 31 predmet okončan je odlukom javnog tužilaštva – doneto je rešenje o odbačaju krivične prijave ili službena beleška da nema mesta pokretanju krivičnog postupka 

U ovom obaveštenju nisu prikazani predmeti u kojima je u ranijim izveštajnim periodima doneta odluka, već je prikazano 48 aktivnih predmeta u kojima nije doneta prvostepena ili konačna odluka, 3 predmeta u kojima je u izveštajnom periodu doneta odluka i 1 predmet u kom je postupak po žalbi javnog tužioca na prvostepenu presudu iz prethodnog perioda u toku.

1. Jelena Zorić, TV N1 
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ 
- nadležno tužilaštvo:  Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu
- broj predmeta: Kt br. 5/21
- preduzete radnje: nakon sprovođenja dokaznih radnji, dana 04.03.2021. godine podnet je optužni predlog
- status predmeta: sudski postupak u toku

2. Ivana Soltić, Ivensa media group - Ivensa vesti online 
- inicijalni opis: pretnje 
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktr vtk br. 3/21
- preduzete radnje: upućen poziv oštećenoj i zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; 
- status predmeta: postupak u toku

3. Ana Mileusnić, TV Most 
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk br. 54/21
- preduzete radnje: obavljen razgovor sa oštećenom; upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; predlog za lociranje mesta sa kog je obavljena komunikacija 
- status predmeta: postupak u toku

4. Katarina Subašić i Marion Dautry, agencija France-Press
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk br. 61/21
- preduzete radnje: obavljen razgovor sa oštećenima i upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; urgencija za postupanje
- status predmeta: postupak u toku

5. Vojislav Milovančević, Nova.rs
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk br. 62/21
- preduzete radnje: obavljen razgovor sa oštećenim i upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; urgencija za postupanje
- status predmeta: postupak u toku

6. Slobodan Bubnjević, portal Nauka kroz priče
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Kt vtk 460/21 (Ktn vtk br. 173/21)
- preduzete radnje: upućen poziv oštećenom i zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; naredba za lociranje mesta sa kog je obavljena komunikacija; otkriven učinilac, sprovođenje dokaznih radnji je u toku
- status predmeta: postupak u toku

7. Dejan Kožul, Federalna televizija Sarajevo, Novosti i portal Kosovo 2.0 
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ
- nadležno tužilaštvo:  Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu
- broj predmeta: Ktn br. 367/21
- preduzete radnje: upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; predmet u evidenciji nepoznatih učinilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji.
- status predmeta: postupak u toku

8. Branka Stanković, Insajder
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk br. 210/21
- preduzete radnje: obavljen razgovor sa punomočnikom oštećene; upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; dostavljen izveštaj – predmet preveden u evidenciju nepoznatih učinilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji.
- status predmeta: postupak u toku

9. Gordana Uzelac, TV Pink
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk br. 255/21
- preduzete radnje: obavljen razgovor sa oštećenom i upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; predmet u evidenciji nepoznatih učinilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji.
- status predmeta: postupak u toku

10. Boris Vuković, Srpski telegraf
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk br. 255/21
- preduzete radnje: obavljen razgovor sa oštećenim i upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; dostavljen izveštaj; predmet u evidenciji nepoznatih učinilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji.
- status predmeta: postupak u toku

11. Jugoslav Ćosić, Adria news
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk br. 305/21
- preduzete radnje: obavljen razgovor sa predstavnikom oštećenog i upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; urgencija za postupanje
- status predmeta: postupak u toku

12. Božica Luković, nova.rs
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk br. 306/21
- preduzete radnje: obavljen razgovor sa oštećenom i upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; urgencija za postupanje
- status predmeta: postupak u toku

13. Dejan Katalina, espreso.rs
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk br. 425/21
- preduzete radnje: obavljen razgovor sa oštećenim i upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; predmet u evidenciji nepoznatih učinilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji.
- status predmeta: postupak u toku

14. Smailagić Nedžad i Zoranić Suad, sandzacke.rs, sandzakdanas.rs
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk br. 590/21
- preduzete radnje: obavljen razgovor sa oštećenima i upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; urgencija za postupanje
- status predmeta: postupak u toku

15. Lazar Čovs, NDNV
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk br. 610/21
- preduzete radnje: obavljen razgovor sa oštećenim i upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; dostavljen izveštaj; predmet u evidenciji nepoznatih učinilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji.
- status predmeta: postupak u toku

16. Gvozden Nikolić, Glas zapadne Srbije
- inicijalna kvalifikacija: Proganjanje – čl. 138a 
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Kt vtk br. 124/21
- preduzete radnje: obavljen razgovor sa oštećenim i upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja
- status predmeta: postupak u toku

17. Jelena Zorić, TV N1
- inicijalni opis: pretnje
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal 
- broj predmeta: Ktn vtk 1477/21 (Ktr vtk 906/21) 
- preduzete radnje: obavljen razgovor sa oštećenom i upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; dostavljen izveštaj; predmet preveden u evidenciju nepoznatih učinilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji.
- status predmeta: postupak u toku

18. Dejan Kožul, Federalna televizija Sarajevo, Novosti i portal Kosovo 2.0 
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ
- nadležno tužilaštvo:  Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal 
- broj predmeta: Ktn vtk br. 848/21
- preduzete radnje: obavljen razgovor sa oštećenom i upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja
- status predmeta: postupak u toku

19. Gojko Vlaović, Danas
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ
- nadležno tužilaštvo:  Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal 
- broj predmeta: Ktr vtk br. 1358/21
- preduzete radnje: obavljen razgovor sa oštećenom i upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja
- status predmeta: postupak u toku

20. Slaviša Lekić, Status
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ
- nadležno tužilaštvo:  Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal 
- broj predmeta: Ktr vtk br. 1360/21
- preduzete radnje: obavljen razgovor sa oštećenom i upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja
- status predmeta: postupak u toku

21. Tatjana Lazarević, portal Kossev
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ
- nadležno tužilaštvo:  Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal 
- broj predmeta: Ktn vtk br. 591/21
- preduzete radnje: obavljen razgovor sa oštećenom 
- status predmeta: postupak u toku

22. Darko Šper, Branka Dragović Savić, Dinko Gruhonjić, Autonomija
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ
- nadležno tužilaštvo:  Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal 
- broj predmeta: Ktn vtk br. 1043/21
- preduzete radnje: obavljeni razgovori sa oštećenima i upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja
- status predmeta: postupak u toku

23. Spirić Marko, TV Happy
- inicijalna kvalifikacija: Proganjanje – čl. 138 a KZ
- nadležno tužilaštvo:  Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal 
- broj predmeta: Ktn vtk br. 1621/21
- preduzete radnje: obavljen razgovor sa oštećenim i upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; 
- status predmeta: postupak u toku

24. Čodanović Nikolija, Istinomer
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ
- nadležno tužilaštvo:  Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal 
- broj predmeta: Ktn vtk br. 1217/21
- preduzete radnje: obavljen razgovor sa oštećenom i upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; dostavljen izveštaj; predmet u evidenciji nepoznatih učinilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji.
- status predmeta: postupak u toku

25. Novinari Adria News
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ
- nadležno tužilaštvo:  Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal 
- broj predmeta: Ktn vtk br. 1174/21
- preduzete radnje: upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; dostavljen izveštaj; predmet u evidenciji nepoznatih učinilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji.
- status predmeta: postupak u toku

26. Aleksandar Stankov, Južne vesti
- inicijalni opis: uznemiravanje putem telefona
- nadležno tužilaštvo: Osnovno javno tužilaštvo u Nišu
- broj predmeta: Kt 2077/21 (Ktr br. 1793/21)
- preduzete radnje: sprovođenje dokaznih radnji; obavljen razgovor sa oštećenim i prijavljenim licem; uviđaj mobilnog telefona; predlog za pribavljanje listinga; sprovođenje dokaznih radnji
- status predmeta: postupak u toku

27. Nemanja Milošević, Universum HD media 
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ
 - nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk 1280/21 
- preduzete radnje: obavljen razgovor sa oštećenim i upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; naredba Višeg suda za lociranje mesta sa kog se obavlja komunikacija,
- status predmeta: postupak u toku 

28. Nedim Sejdinović, NDNV 
- inicijalni opis: pretnje 
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktr vtk 2194/21 
- preduzete radnje: obavljen razgovor sa oštećenim; upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; urgencija za postupanje
- status predmeta: postupak u toku 

29. Nenad Kulačin i Marko Vidojković 
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ 
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk 1384/21
- preduzete radnje: obavljen razgovor sa oštećenim i upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; otkriven jedan izvršilac i predmet po prijavi protiv njega preveden u evidenciju poznatih učinilaca; predlog sudu za izdavanje naredbe o lociranju umesta sa kog se obavlja komuinikacija
- status predmeta: postupak u toku 

30. Zoran Sekulić
- inicijalni opis: pretnje 
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktr vtk 2209/21
- preduzete radnje: obavljen razgovor sa oštećenim i upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; urgencija za postupanje
- status predmeta: postupak u toku 

31. Pero Jovović, Nova RS 
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ 
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk 1506/21 
- preduzete radnje: obavljen razgovor sa oštećenim i upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; 
- status predmeta: postupak u toku 

32. Marko Spirić, TV Happy
- inicijalna kvalifikacija: Proganjanje – čl. 138a st. 3 KZ 
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Kt vtk 374/21 
- preduzete radnje: naredba za veštačenje elektronskih i informatičkih uređaja; zamolnica OJT Vranje za preduzimanje dokaznih radnji
- status predmeta: postupak u toku 

33. Ivan Ilić, nezavisni novinar 
- inicijalni opis: fizički napad od strane dva NN lica 
- nadležno tužilaštvo: OJT Požarevac
- broj predmeta: Ktn 212/21 (Ktr 1880/21)
- preduzete radnje: obavljen razgovor sa oštećenim i upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; 
- status predmeta: postupak u toku

34. Pero Jovović, Nova RS 
- inicijalni opis: pretnje 
- nadležno tužilaštvo: Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu (Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu)
- broj predmeta: KTR 3914/21 (KTR 3099/2021)
- preduzete radnje: obavljen razgovor sa oštećenim;  dežurnom sudiji za prethodni postupak Trećeg osnovnog suda u Beogradu, podnet predlog za izdavanje naredbe za uvid u evidenciju ostvarene telefonske komunikacije, korišćenje baznih stanica i lociranje mesta sa koga se obavlja komunikacije; izdata naredba suda; predmet dostavljen Drugom osnovnom javnom tužilaštvu na nadležnost; upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; sprovođenje dokaznih radnji u toku
- status predmeta: postupak u toku

35. Đorđe Vukadinović, Nova srpska politička misao 
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ 
- nadležno tužilaštvo: Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu
- broj predmeta: Kt 5859/21 
- preduzete radnje: nakon sprovođenja dokaznih radnji dana 10.01.2022. godine podnet je optužni predlog 
- status predmeta: sudski postupak u toku

36. Snežana Čongradin, Danas
- inicijalni opis: proganjanje 
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Kt vtk 414/22 (Ktr vtk 2487/21) 
- preduzete radnje: obavljen razgovor sa oštećenim i upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; naredbe o lociranju umesta sa kog se obavlja komuinikacija; sprovođenje dokaznih radnji u toku
- status predmeta: postupak u toku

37. Andrija Vukelić, slobodni novinar 
- inicijalna kvalifikacija: fizički napad 
- nadležno tužilaštvo: Osnovno javno tužilaštvo u Šapcu
- broj predmeta: Ktn 355/21 
- preduzete radnje: obavljen razgovor sa oštećenim i upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; dostavljen izveštaj; predmet u evidenciji nepoznatih učinilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji.
- status predmeta: postupak u toku

38. Milan Nikić, TV N1 
- inicijalni opis: fizički napad 
- nadležno tužilaštvo: Osnovno javno tužilaštvo u Kragujevcu
- broj predmeta: Ktr 4335/21 
- preduzete radnje: obavljen razgovor sa oštećenim i upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; sprovođenje dokaznih radnji u toku; 04.05.2022. godine podnet optužni predlog Osnovnom sudu u Kragujevcu
- status predmeta: sudski postupak u toku

39. Stevan Dojčinović, KRIK 
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ 
- nadležno tužilaštvo: Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu
- broj predmeta: Ktn 4883/21 
- preduzete radnje: upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja
- status predmeta: postupak u toku

40. Maja Živanović, Radio Slobodna Evropa
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ 
- nadležno tužilaštvo: Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu
- broj predmeta: Ktn 2687/21 
- preduzete radnje: upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; dostavljen izveštaj MUP; predmet u evidenciji nepoznatih učinilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji.
- status predmeta: postupak u toku

41. Milica Vojinović, KRIK 
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ 
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Kt vtk 38/22 (Ktn vtk 1804/21) 
- preduzete radnje: obavljen razgovor sa oštećenom i upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; otkriven učinilac – dokazne radnje su u toku; 25.01.2022. godine rešenje Višeg suda u Beogradu o odbijanju predloga tužilaštva za određivanje pritvora
- status predmeta: postupak u toku

42. Marija Vučić, KRIK 
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ 
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn 1824/21 
- preduzete radnje: obavljen razgovor sa oštećenom i upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja
- status predmeta: postupak u toku

43. Stojan Marković, Ozon pres 
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ 
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn 1835/21 
- preduzete radnje: obavljen razgovor sa oštećenom i upućen predlog Višem sudu u Beogradu za izdavanje naredbe za lociranje mesta komunikacije 
- status predmeta: postupak u toku

44. Marija Bačkonja, Agro TV 
- inicijalna kvalifikacija: Proganjanje – čl. 138a KZ 
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn 1365/21 
- preduzete radnje: obavljen razgovor sa oštećenom i upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; dostavljen izveštaj MUP; predmet u evidenciji nepoznatih učinilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji.
- status predmeta: postupak u toku

45. Isidora Kovačević, Podrinske novine 
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ 
- nadležno tužilaštvo: Osnovno javno tužilaštvo u Šapcu
- broj predmeta: KT 1861/21 (Ktn 403/21) 
- preduzete radnje: upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; otkriven učinilac – sprovođenje dokaznih radnji
- status predmeta: postupak u toku

46. Ksenija Radović, radio Beograd 202
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ 
- nadležno tužilaštvo: Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu
- broj predmeta: Kt 2488/21 
- preduzete radnje: nakon sprovođenja dokaznih radnji dana 18.01.2022. godine podnet optužni predlog
- status predmeta: sudski postupak u toku

47. Nikola Bilić, NS uživo
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ 
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk 1394/21 
- preduzete radnje: upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; dostavljen izveštaj; 20.01.2022. godine predlog sudu za izdavanje naredbe o lociranju umesta sa kog se obavlja komuinikacija
- status predmeta: sudski postupak u toku

48. Snežana Čongradin, Danas
 - inicijalni opis: ugrožavanje sigurnosti
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktr vtk 2664/21 
- preduzete radnje: obavljen razgovor sa oštećenom i upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; pribavljeni spisi Prekršajnog suda
- status predmeta: postupak u toku

U predmetu Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu Kt 1320/21 na štetu Daška Milinovića, dana 08.12.2021. godine Osnovni sud u Novom Sadu doneo je osuđujuću presudu kojom je okrivljene oglasio krivim za izvršenje krivičnog dela laka telesna povreda iz čl. 122 st. 2 u vezi st. 1 KZ i okr. Savatić Urošu izrekao kaznu zatvora u trajanju od 10 meseci koja će se izvršiti u prostorijama u kojima živi, okr. Kovačević Nemanji kaznu zatvora u trajanju od 1 godina i 2 meseca zatvora, a okr. Erdeljan Milošu kaznu zatvora u trajanju od 1 godina i 4 meseca zatvora. Presuda je dostavljena 31.01.2022. godine. Žalba javnog tužioca izjavljena 07.02.2022. godine. Dana 23.06.2022. godine Viši sud u Novom Sadu potvrdio je prvostepenu presudu. Presuda je pravnosnažna.

U predmetu Osnovnog javnog tužilaštva u Zaječaru Kt 208/21 na štetu Predraga Stankovića dana 01.11.2021. godine Osnovni sud u Zaječaru doneo je osuđujuću presudu kojom je okrivljenog oglasio krivim i za krivično delo iz čl. 348. st. 2. KZ izrekao kaznu zatvora u trajanju od 6 meseci i novčanu kaznu u iznosu od 50.000 dinara, za krivično delo iz čl. 246 a. st. 1. KZ novčanu kaznu u iznosu od 100.000 dinara, za krivično delo iz čl. 278. st. 5 u vezi st. 1 i 4 KZ novčanu kaznu u iznosu od 100.000 dinara, pa ga je sud na osnovu navedenih zakonskih odredbi osudio na kaznu zatvora u trajanju od 6 meseci koja se ima izvršiti u prostorijama u kojima stanuje uz primenu mera elektronskog nadzora i na jedinstvenu novčanu kaznu u iznosu od 250.000 dinara, a takođe je izrekao i meru bezbednosti oduzimanja predmeta izvršenja krivičnog dela. Žalba javnog tužioca izjavljena 07.02.2022. godine. Postupak po žalbi je u toku.

U predmetu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu Ktr 3630/21 na štetu Davora Lukača, nakon prikupljanja potrebnih obaveštenja doneta je službena beleška da nema mesta pokretanju krivičnog postupka.

U predmetu Posebnog tužilaštva za visokotehnološki kriminal Kt vtk 198/21 (Ktn vtk br. 57/21) na štetu Tamare Urošević nakon sprovođenja dokaznih radnji dana 29.06.2022. godine doneto je rešenje o odbačaju krivične prijave.