Krivično delo Izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti

Objavljeno: 29.06.2021.

Ostavljanje preteće poruke na društvenoj mreži kao povod za pokretanje krivičnog postupka za krivično delo Izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti

OPIS DOGAĐAJA: 

N.V. je dana 04.07.2019. godine sa svog korisničkog profila na društvenoj mreži Instagram ostavio preteću poruku ispod fotografije oštećene novinarke na kojoj se nalazi njena ćerka, sledeće sadržine: 

''Iako nikada u životu ni mrava nisam zgazio, nikada nisam bio konfliktna ličnost, apsolutno i nikada nisam kažnjavan, nikada osuđivan...a sva veća životna želja mi je da ubijem nekog albanca? Rastrgao bih zubima čak i albansko dete, bez problema. Neverovatno je to. I ti si svojim radom tome doprinela, hvala ti na tome. Toliko se gneva tokom godina skupilo u meni da je to neopisivo rečima. Inače, imam neverovatnu sposobnost samokontrole, i ne dopuštam mržnji da negativno utiče na bilo koji aspekt u mom životu. Nadam se da će izbiti novi rat na Kosovu, ovog puta šiptarski teroristi i okupatori će imati prilike da osete sav srpski gnev, želju za pravdom i slobodom.''

VRSTA POSTUPKA KOJI JE VOĐEN:

Krivični postupak po službenoj dužnosti za krivično delo Izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti

TOK I ISHOD POSTUPKA:

Tokom postupka, N.V. je u potpunosti priznao izvršenje krivičnog dela, navodeći da mu je motiv za ostavljanje gorepomenute poruke sporne sadržine ispod fotografije na javnom profilu oštećene bio neobjašnjivi bes, gnev zbog svega što se dešavalo, da je bio izrevoltiran čitanjem nekih članaka koje je pisala oštećena, a koji su vezani za Kosovo i odnos između Srba i Albanaca i celokupan odnos sa njima. Takođe je ukazao sudu da nikada nije imao neslaganja niti problema sa pripadnicima drugih nacionalnih ili etičkih grupa, izrazio je kajanje i uputio izvinjenje oštećenoj, izjavio da je njegov postupak bio nepromišljen i da nikome nije hteo da naudi. 

Viši sud u Beogradu je, po optužnom predlogu javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, doneo i javno objavio presudu kojom se okrivljeni oglašava krivim zbog izvršenja krivičnog dela izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti i kojom mu se izriče uslovna osuda - kazna zatvora u trajanju od jedne godine i šest meseci, koja kazna se neće izvršiti ukoliko okrivljeni za vreme od četiri godine od dana pravnosnažnosti presude ne učini novo krivično delo.

Okrivljenom je sud izrekao i meru bezbednosti - oduzimanje predmeta, i to hard diskova i mobilnog telefona sa SIM karticom budući da su to bili predmeti izvršenja krivičnog dela. Osim ovog, sud je izrekao i meru bezbednosti u vidu zabrane približavanja i komunikacije sa oštećenom u periodu od tri godine.

NAPOMENA:

Kada se pretnje dobijaju preko interneta, nadležno tužilaštvo je Više javno tužilaštvo u Beogradu - Odeljenje za visokotehnološki kriminal.

Za više informacija o krivičnom postupku pogledajte odeljak na naslovnoj strani Obrasci i uputstva - Krivični postupak.

*Iako je N.V. pravosnažno osuđen, u ovoj studiji slučaja označen je inicijalima.