Koja su prava novinara kao privatnog tužioca u krivičnom postupku

Objavljeno: 21.04.2021.

Kada je reč o pravu novinara kao privatnog tužioca u krivičnom postupku, isti ima sva ona prava koja inače može imati stranka u postupku, kao na primer, da upućuje urgenicije kako bi ubrzao rad suda, podnosi žalbu na odluku suda, postavlja pitanja okrivljenom u toku postupka, i slično.